ONE SIZE FITS ALL

ONE SIZE FITS ALL

Privacy Policy

Privacy statement Kaige Productions B.V.

Dit is de privacyverklaring van de besloten vennootschap Kaige Productions B.V., ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70315019.
Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Kaige Productions B.V. in het eigen klantensysteem en de uitvoering hiervan.

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om de privacy van onze klanten, relaties, medewerkers en gebruikers te beschermen. Wij dragen er zorg voor dat de bedrijfs- en persoonsgegevens, die men ons verschaft vertrouwelijk worden behandeld.

Bedrijfs- en/of persoonsgegevens die worden verwerkt
Kaige Productions B.V. kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken: bedrijfsnaam, voor- en achternaam, adresgegevens, BTW nummer, bankrekeningnummer, telefoonnummer, e-mailadres, overeenkomsten, notities m.b.t. commerciële activiteiten en of afspraken.
Alle gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Kaige Productions B.V. of die van een derde partij. Doordat wij alles specifiek inzetten en ook bewaren zal slechts een deel van uw gegevens op één bepaalde bron opgeslagen worden. Hierdoor zal het totaal van uw informatie met een minimum gecombineerd zijn met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Beveiliging
Kaige Productions B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt regelmatig passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Denk daarbij aan maatregelen om onze webshop en IT-systemen veilig te kunnen gebruiken en misbruik te voorkomen. Maar ook aan de fysieke opslag van uw gegevens besteden wij extra zorg m.b.t. beveiliging. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door Kaige Productions B.V. verzamelde gegevens, neem dan gerust contact met ons op.

Waarom Kaige Productions B.V. de gegevens nodig heeft
Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens welke voor een bepaalde situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.
Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan in deze privacyverklaring beschreven zijn, tenzij wij van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.
Gegevens welke wij verzamelen als u klant, relatie en/of leverancier van ons bent, van onze website, -shop en/of social media en/of andere diensten gebruik maakt, en/of onze mailings en/of nieuwsletters ontvangt c.q. verstuurd, zijn noodzakelijk om onze diensten en werkwijze effectief, gebruiksvriendelijk en verantwoord te kunnen aanbieden en uitvoeren. E-mail of andere berichten welke u naar ons verzendt, zullen wij bewaren totdat het desbetreffende thema/verzoek/etc. afgewikkeld is om vervolgens, indien gewenst, in een dossier opgeslagen te worden.

Kaige Productions B.V. verwerkt de hierboven genoemde gegevens en eventuele notities om te kunnen anticiperen, op uw verzoek contact te kunnen opnemen en/of te kunnen reageren op uw bestelling, aanvraag en/of afspraak. Daarnaast kan Kaige Productions B.V. de gegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een afgesproken dienstverlening of in het kader van haar promotieactiviteiten.

Hoe lang Kaige Productions B.V. gegevens bewaart
Kaige Productions B.V. bewaard uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de gestelde doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden/werden verzameld.

Delen met anderen
Kaige Productions B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van uw opdracht, onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

“Cookies”
Wij verzamelen momenteel geen gegevens voor onderzoek om zo nog beter onze diensten te kunnen afstemmen. Mocht dat in de toekomst toch gebeuren dan zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen, onder de daarbij behorende voorwaarden.

Gebruik van onze diensten
Door het verstrekken van uw gegevens en gebruik te maken van onze diensten geeft u aan ons privacy beleid te accepteren.

Veranderingen
We toetsen regelmatig ons privacy beleid. Als u hierover vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van bijvoorbeeld een site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig een privacyverklaring te raadplegen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te veranderen en of te verwijderen. Na ontvangst van een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering zal Kaige Productions B.V. zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien Kaige Productions B.V. bovenstaande niet naleeft.

Kaige Productions B.V. is niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen.

Kaige Productions B.V.
Het Bolwerk 50
4811 DR Breda
06 12341245
info at kaige punt nl

Breda, 22 mei 2018

"ONE SIZE FITS ALL"

Copyright © 2024 www.kaige.nl
linkcrossmenu